Maria Borowy

 


Pedagog resocjalizacyjny.

Wykształcenie wyższe magisterskie – UJ z przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta zaburzeń emocjonalnych, arteterapeuta, trener TZA-ART.

Kształtowania umiejętności prospołecznych i zapobiegania agresji, mediator, trener szkoły dla rodziców wg metody Mazlish-Faber.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, profilaktycznej, psychoedukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami.

Zajmuje się diagnozą dysleksji i niepowodzeń szkolnych, terapią pedagogiczną, terapią poznawczą, treningami koncentracji i pamięci, terapią zaburzeń emocjonalnych, arteterapią, profilaktyką, psychoedukacją młodzieży i rodziców.