Monika Śledzińska Dźwigał

 


Doktor nauk medycznych. Specjalista neurolog. Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie, Wydział Lekarski, 1999 r.

Specjalizacja:

Specjalista Medycyny Ratunkowej, 2006 r.

Pracowała w Szpitalu w Sandomierzu, Odział Neurologii – jako asystent.

Szczególne zainteresowanie chorobami naczyń mózgowych, w tym udarem niedokrwiennym mózgu.

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań dopplerowskich naczyń przedmózgowych – szyjnych i kręgowych oraz mózgowych – badanie TCD (tzw.”ślepy doppler”) oraz TCCD (duplex).

Udział w licznych kursach i warsztatach o tej tematyce min.:

1. „Ultrasonografia tętnic zewnątrzczaszkowych oraz ultrasonografia przezczaszkowa ” 2006, Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej

2. „Badanie dopplerowskie tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych” 2007, Lubelska Szkoła Neurosonologii

3. „Przezczaszkowe badanie dupleksowe” 2008, Lubelska Szkoła Neurosonologii


4. „Standardy diagnostyki neurosonologicznej” 2008, Konferencja szkoleniowa sekcji neurosonologii PTN

PUBLIKACJE:

  1. 1.  ”Factors affecting the occurrence of symptomatic intracerebral haemorrhage after intravenous thrombolysis depending on the haemorrhage definition.
  2. Czynniki wpływające na wystąpienie objawowego krwotoku śródmózgowego po dożylnej trombolizie w zależności od definicji krwawienia” Neurologia i Nerochirurgia Polska 2013; 47, 5: 405-413
  3. 2.  "Czynniki ryzyka wewnątrzczaszkowych powikłań krwotocznych, związanych z leczeniem trombolitycznym udaru niedokrwiennego mózgu”
  4. 3.  "Skuteczność i bezpieczeństwo trombolizy dożylnej za pomocą alteplazy w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu w szpitalu w regionie rolniczym”