Piotr Oczkowski

 Lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej.